Reference 2008 - 2012 - soupis staveb prováděných TS-STAV.CZ s.r.o.

Sanační úpravy | Průmyslové stavby

11/2007-04/2008

Objednatel: p. Tomáš Mazuch

Místo díla: Dříteč č.p. 65, 53305

Předmět díla: Kontaktní zateplovací systém vč. vyrovnání pův. Podkladu

Objem díla: 344 020,05 Kč (provedené dílo bez závad)


08/2007-03/2009

Objednatel: Metrostav a.s.

Místo díla: Výstavba Fakulty chemicko-technologické v Pardubicích

Předmět díla: Kompletní provedení vyzdívek, vnitřních omítek a kontaktního zateplovacího

systému fasád.

Objem díla: 6 240 574 Kč (provedené dílo bez závad)


09/2009-10/2010

Objednatel: UNISTAV a.s.

Místo díla: Skuteč

Předmět díla:

Objem díla:


10/2010-12/2011

Objednatel: Metrostav a.s.

Předmět díla: Zdivo obvodové vnější, Příčky, Omítky vnitřní, KZS a omítky vnější

Objem díla: 3 536 352,85 Kč (provedené dílo bez závad)


06/2011-25.8.2011

Objednatel: RUDOLF KMOCH spol. s.r.o. Pardubice

Místo díla: Rekonstrukce a nástavba MŠ, ul. Teplého 2100, Pardubice

Předmět díla: Vyzdívky, omítky, SDK konstrukce

Objem díla: 500 000 Kč (provedené dílo bez závad)


02/2011 – 01/2012

Objednatel: Metrostav a.s.

Místo díla: Administrativní budova Městského úřadu Přelouč, Čsa

Předmět díla: Dodávka a montáž sádrokartonových konstrukcí a akustických podhledů

Objem díla: 2 996 745,20 Kč (provedené dílo bez závad)


09/2011 – 10/2011

Objednatel: Kupka Pavel

Místo díla: ul. Smilova 381, Pardubice

Předmět díla: Provedení nových vápenocementových a silikonových omítek RD

Objem díla: 356 518,85 (provedené dílo bez závad)


12/2011 – 8/2012

Objednatel: Metrostav a.s.

Místo díla: Rekonstrukce objektu UPa na nám. Čs. Legií 565, Pardubice

Předmět díla: Svislé a kompletní zděné konstrukce, včetně osazování zárubní

Objem díla: 1 644 098,59 Kč (rozpracované dílo)


02/2012 – 02/2012

Objednatel: Herbacos Recordati s.r.o.

Místo díla: Štrossova 239, Pardubice

Předmět díla: Demontáž a nová montáž podlahové krytiny z PVC

Objem díla: 54 142,30 Kč (provedené dílo bez závad)


02/2012 – 03/2012

Objednatel: Monts s.r.o.

Místo díla: Ohrazenická 159, Pardubice

Předmět díla: Úpravy koupelny, WC a vstupní chodby

Objem díla: 50 000 Kč (provedené dílo bez závad)04/2012 – 05/2012

Objednatel: Herbacos Recordati s.r.o.

Místo díla: ul. Štrossova 239, Pardubice

Předmět díla: Sádrokartonová příčka

Objem díla: 54 189 Kč (provedené dílo bez závad)


03/2012 – 08/2012

Objednatel: Metrostav a.s.

Místo díla: Rekonstrukce objektu UPa na nám. Čs. Legií 565, Pardubice

Předmět díla: Sádrokartonové konstrukce, včetně izolací

Objem díla: 3 076 966,91 Kč (rozpracované dílo)


03/2012 – 06/2012

Objednatel: Libor Ryba

Místo díla: České Budějovice ul. Pražská

Předmět díla: Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I

Objem díla: 325 000 Kč (provedené dílo bez závad)


05/2012 – 06/2012

Objednatel: Radek Šindelář

Místo díla: Hrochův Týnec ul. Smetanova

Předmět díla: Úpravy koupelny RD

Objem díla: 141 787,80 Kč (provedenéné dílo bez závad)


05/2012 – 05/2012

Objednatel: Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

Místo díla: ul. Kunětická 115, Pardubice

Předmět díla: Rekonstukce úklidové místnosti a záložního WC vč. chodeb

Objem díla: 68 393 Kč (provedené dílo bez závad)


07/2012 – 07/2012

Objednatel: K- Mont s.r.o.

Místo díla: Řetězárny Vamberk

Předmět díla: Demontáž, montáž komínu z lícových cihel

Objem díla: 21 337 Kč (provedené dílo bez závad)


07/2012 – 09/2012

Objednatel: RONING spol. s.r.o.

Místo díla: Mělník Mšeno ZŠ

Předmět díla: Opravy kotelny, změny, vnitřní omítky

Předpokládaný objem díla: 250 000 Kč (rozpracované dílo)


07/2012 – 08/2012

Objednatel: Jindřich Netušil

Místo díla: SOU Chemická Pardubice

Předmět díla: SDK konstrukce, zednické opravy, montáž keramických obkladů, malby

Předpokládaný objem díla: 200 000 Kč (rozpracované dílo)

Průmyslová výstavba

SBD Družby 22.5. - 29.5.2012

Herbacos Recordati 15.2. - 23.2.2012

Přelouč MěÚ 15. 11. - 10. 12. 2012

MŠ - Teplého Pce 06 - 08. 2011

Jindřich Netušil SOU Chemická Pardubice 30. 7. - 20. 8. 2012

Sanační úpravy

Libor Ryba 20.3. - 9.6.2012

Kde nás najdete?