Reference

Soupis staveb prováděných TS-STAV.CZ s.r.o.

11/2007-04/2008

Objednatel: p. Tomáš Mazuch

Místo díla: Dříteč č.p. 65, 53305

Předmět díla: Kontaktní zateplovací systém vč. vyrovnání pův. Podkladu

Objem díla: 344020,05 Kč (provedené dílo bez závad)

 

08/2007-03/2009

Objednatel: Metrostav a.s.

Místo díla: Výstavba Fakulty chemicko-technologické v Pardubicích

Předmět díla: Kompletní provedení vyzdívek, vnitřních omítek a kontaktního zateplovacího

systému fasád.

Objem díla: 6240574,- Kč (provedené dílo bez závad)

 

09/2009-10/2010

Objednatel: UNISTAV a.s.

Místo díla: Skuteč

Předmět díla:

Objem díla:

 

10/2010-12/2011

Objednatel: Metrostav a.s.

Předmět díla: Zdivo obvodové vnější, Příčky, Omítky vnitřní, KZS a omítky vnější

Objem díla: 3536352,85 Kč (provedené dílo bez závad)

 

06/2011-25.8.2011

Objednatel: RUDOLF KMOCH spol. s.r.o. Pardubice

Místo díla: Rekonstrukce a nástavba MŠ, ul. Teplého 2100, Pardubice

Předmět díla: Vyzdívky, omítky, SDK konstrukce

Objem díla: 500000,- Kč (provedené dílo bez závad)

 

02/2011 – 01/2012 (12C)

Objednatel: Metrostav a.s.

Místo díla: Administrativní budova Městského úřadu Přelouč, Čsa

Předmět díla: Dodávka a montáž sádrokartonových konstrukcí a akustických podhledů

Objem díla: 2996745,20 Kč (provedené dílo bez závad)

 

09/2011 – 10/2011

Objednatel: Kupka Pavel

Místo díla: ul. Smilova 381, Pardubice

Předmět díla: Provedení nových vápenocementových a silikonových omítek RD

Objem díla: 356518,85 (provedené dílo bez závad)

 

12/2011 – 8/2012 (27)

Objednatel: Metrostav a.s.

Místo díla: Rekonstrukce objektu UPa na nám. Čs. Legií 565, Pardubice

Předmět díla: Svislé a kompletní zděné konstrukce, včetně osazování zárubní

Objem díla: 1644098,59 Kč (rozpracované dílo)

 

02/2012 – 02/2012

Objednatel: Herbacos Recordati s.r.o.

Místo díla: Štrossova 239, Pardubice

Předmět díla: Demontáž a nová montáž podlahové krytiny z PVC

Objem díla: 54142,30 Kč (provedené dílo bez závad)

 

02/2012 – 03/2012

Objednatel: Monts s.r.o.

Místo díla: Ohrazenická 159, Pardubice

Předmět díla: Úpravy koupelny, WC a vstupní chodby

Objem díla: 50000,- Kč (provedené dílo bez závad)

 

04/2012 – 05/2012

Objednatel: Herbacos Recordati s.r.o.

Místo díla: ul. Štrossova 239, Pardubice

Předmět díla: Sádrokartonová příčka

Objem díla: 54189,- Kč (provedené dílo bez závad)

 

03/2012 – 08/2012 (27A)

Objednatel: Metrostav a.s.

Místo díla: Rekonstrukce objektu UPa na nám. Čs. Legií 565, Pardubice

Předmět díla: Sádrokartonové konstrukce, včetně izolací

Objem díla: 3076966,91 Kč (rozpracované dílo)

 

03/2012 – 06/2012 (32)

Objednatel: Libor Ryba

Místo díla: České Budějovice ul. Pražská

Předmět díla: Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I 

Objem díla: 325000,- Kč (provedené dílo bez závad)

 

05/2012 – 06/2012

Objednatel: Radek Šindelář

Místo díla: Hrochův Týnec ul. Smetanova

Předmět díla: Úpravy koupelny RD

Objem díla: 141787,80 Kč (provedenéné dílo bez závad)

 

05/2012 – 05/2012

Objednatel: Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

Místo díla: ul. Kunětická 115, Pardubice

Předmět díla: Rekonstukce úklidové místnosti a záložního WC vč. chodeb

Objem díla: 68393,- Kč (provedené dílo bez závad)

 

07/2012 – 07/2012 (38)

Objednatel: K- Mont s.r.o.

Místo díla: Řetězárny Vamberk

Předmět díla: Demontáž, montáž komínu z lícových cihel

Objem díla: 21337,- Kč (provedené dílo bez závad)

 

07/2012 – 09/2012 (36)

Objednatel: RONING spol. s.r.o.

Místo díla: Mělník Mšeno ZŠ

Předmět díla: Opravy kotelny, změny, vnitřní omítky

Předpokládaný objem díla: 250000,- Kč (rozpracované dílo)

 

07/2012 – 08/2012. (37)

Objednatel: Jindřich Netušil

Místo díla: SOU Chemická Pardubice

Předmět díla: SDK konstrukce, zednické opravy, montáž keramických obkladů, malby

Předpokládaný objem díla: 200000,- Kč (rozpracované dílo)